93 788 08 12
AY.YKSSA@FO3G@

Descripció de la façana ventilada amb fibrociment

Mostra de fibrociment en varis colors  utilizats en façanes ventilades

El fibrociment és un material constituït per una mescla d’un aglomerant inorgànic hidràulic (ciment) que es forma per la reacció química d’un material silici i un material calcari, reforçat amb fibres orgàniques, minerals i/o fibres inorgàniques sintètiques.

Les plaques de fibrociment són impermeables, lleugeres, econòmiques i fàcils de tallar i de perforar.

Les plaques són llises amb el color en massa, a les quals se’ls pot donar un tractament anti-graffiti.

El grossor de la peça més utilitzat és el de 8mm.

Els formats de placa més demandats són els següents:

-Format 300x60cm.

-Format 250x60cm.

-Format 250x120cm.

Disposem d’un catàleg amb els diferents tipus de colors i textures que presenta aquesta placa.

El tipus de fixació més utilitzada és el de reblons visibles o el de fixació oculta amb adhesiu químic.

Per obtenir més detalls del nostre sistema de façana ventilada amb fibrociment, li recomanem que es posi en contacte amb nosaltres.