93 788 08 12
AY.YKSSA@FO3G@

Descripció de la façana ventilada amb panell composite

Mostra de panells de composite en varis colors

El panell composite és un panell de 4 mm. format per dues làmines d’alumini de 0,5 mm, lacat amb pintura PvdF de 25/35 micres en la seva cara exterior i primer de protecció en la interior, i amb un nucli central de compost mineral i polietilè de 3 mm. d’espessor.

Les dimensions del panell es poden triar fins a un màxim de 5 metres de llarg.

Per obtenir més detalls del nostre sistema de façana ventilada amb panell composite, li recomanem que es posi en contacte amb nosaltres.