93 788 08 12
AY.YKSSA@FO3G@
Façana ventilada, última tecnologia en aïllament

CARACTERÍSTIQUES DEL SISTEMA

Principals característiques i components del sistema Façana ventilada

Components del sistema Façana Ventilada

Components del sistema Façana Ventilada

Sobre el tancament de l’edifici(1) es fixa la subestructura(5) composta per esquadres de sustentació que són fixades en el forjat de formigó suportant la major part del pes del sistema i esquadres de retenció fixades en el tancament ceràmic, a més aquestes esquadres tenen una altra funció, ja que serveixen per a la regulació de la sortida de la façana. A aquestes esquadres es cargolen els perfils verticals, destinats a suportar la fulla exterior d’acabat(4). L’aïllament (2), s’adhereix a la paret suporti mitjançant espigues plàstiques. Una vegada col·locat l’aïllament, es munta el revestiment d’acabat sobre els perfils verticals. La subestructura deixa una cambra d’aire (3) de com a mínim 2 centímetres entre l’aïllament i les plaques del revestiment.

La façana ventilada ha de deixar espai tant en la part inferior com en la part superior de la façana perquè hi hagi circulació d’aire i es dugui a terme la ventilació necessària que permet funcionar a aquest sistema com el millor aïllament tèrmic.

Principals avantatges del sistema Façana Ventilada

Principals avantatges

-Aïllament exterior continu que elimina els ponts tèrmics.

-Augment de l’aïllament acústic.

-Millora del rendiment energètic i el confort a l’interior de l’edifici.

-Eliminació de la condensació.

-Evita les filtracions.

-Fàcil manteniment.

-Alta resistència al foc i als insectes.

-Disminució de l’ús d’aigua en la instal·lació.

-Àmplia gamma de colors, acabats i textures.

Rehabilitació energètica

Millora estètica

El sistema de façana ventilada permet la rehabilitació enèrgetica de la façana mitjançant la col·locació de l’aïllament per l’exterior i diverses opcions de revestiment (en la foto de la dreta es va col·locar gres porcelànic).

Amb la rehabilitació de la façana ventilada amb l’aïllament tèrmic s’aconsegueix un doble benefici:

– La millora del rendiment energètic.

– L’augment del valor de l’edifici gràcies al canvi estètic.

Rehabilitació energètica
Millora del rendiment energètic dels habitatges
10 anys de garantia en Façanes Ventilades

Els millors materials

Tots els materials utilitzats per Envans pluvials SAATE disposen dels certificats de qualitat corresponents i una eficàcia contrastada al llarg dels anys. El nostre departament comercial estarà encantat de facilitar-li tota la documentació, mostres i detalls tècnics que necessiti sobre els diferents sistemes d’envà pluvial i sobre les característiques de cada material en concret.

FAÇANES EFICIENTS

Els problemes de condensacions i dels ponts tèrmics desapareixen gràcies al
nostre sistema de façana ventilada

Prenvenció de les condensacions

La condensació en les parets dels habitatges és un fenomen que es produeix a causa d’una brusca caiguda de temperatura entre un dels seus costats i l’altre. A l’hivern, la part interior de la paret està molt calenta a causa de l’ús de la calefacció i l’exterior està molt freda per les condicions climàtiques, això afavoreix les condensacions.

Aquesta diferència de temperatura, que genera les condensacions, es pot evitar gràcies als nostres sistemes d’aïllament tèrmic per l’exterior.

Prevenció de les condensacions
Eliminació total dels ponts tèrmics

Eliminació total dels ponts tèrmics

Amb els nostres sistemes d’aïllament tèrmic per l’exterior es garanteix la completa eliminació dels ponts tèrmics que solen donar-se en els sistemes d’obra habituals, com són els ocasionats pels cants de forjat i en les trobades amb les finestres.

L’eliminació dels ponts tèrmics comporta una reducció del consum energètic i una baixada considerable en la factura de calefacció.

MÀXIM CONFORT

Aïllant el seu habitatge per l’exterior s’arriben a aconseguir les majors cotes
de confort

VERSATILITAT EN EL DISSENY

El sistema de façana ventilada li permet triar diverses opcions de
revestiments

Múltiples acabats

La gran versatilitat del nostre sistema de subestructura s’adapta al material que triï:

– Fibrociment.

– Gres Extrussionat (Terracotta).

– Gres porcelànic.

– Panell fenòlic.

– Pedra natural.

No pensi només en materials, pensi en formats de peça, pensi si desitja col·locar-les en horitzontal o vertical, pensi en colors, textures i tipus de fixació, el nostre equip tècnic li assessorarà sobre el tipus d’acabat que s’adapti millor a les seves necessitats i a les característiques particulars del seu projecte.

TIPUS D'AÏLLANTS PER A LA FAÇANA VENTILADA

Disposem d’una àmplia varietat de panells aïllants, que són part fonamental
de la façana ventilada

Poliestirè extruït

Poliestirè extruit (XPS)

Poliestirè expandit Neopor

Poliestirè expandit Neopor

Llana de roca

Llana de roca

Suro natural

Suro Natural

Aïllant ecològic Aïllant ecològic

Fibra de fusta

Fibra de fusta

Aïllant ecològic Aïllant ecològic