93 788 08 12
AY.YKSSA@FO3G@
SATE amb EPS

Els components del sistema SATE amb EPS són:

1- Morter Adhesiu: Morter adhesiu mineral.

2- Panell aïllant: Existeixen diverses opcions (poliestirè expandit, llana de roca, fibra de fusta o suro).

3- Armadura: Morter d’armadura.

4- Malla de fibra de vidre: Satisfà els màxims requeriments quant a resistència a les esquerdes i als impactes.

5- Capa d’acabat: Arrebossat d’acabat.

6- Perfileria

7- Fixació mecànica

Tots els components estan òptimament ajustats entre si, són resistents a la corrosió atmosfèrica i robusts durant dècades. Això fa que no només la temperatura interior es conservi permanentment, sinó també l’aspecte extern del seu habitatge.

Colors disponibles

Disposem d’una carta amb 888 colors a triar.

Textures disponibles

Disposem de 4 granulacions disponibles:

-1mm

-1.5mm

-2mm

-3mm

També podem aconseguir un acabat completament llis amb la textura FillTop.

Projectes de referència