93 788 08 12
AY.YKSSA@FO3G@
Envà pluvial acabat continu llis

Acabat continu llis SATE

El sistema d’arrebossat orgànic conegut com sistema SATE o ETICS té les avantatges de l’aïllament tèrmic per l’exterior dels sistemes aplacats, però ofereix la possibilitat de l’acabat llis i continu sense juntes en més de 800 colors a escollir.

El sistema SATE es compon de:

-Ciment cola per adherir l’EPS a la paret.

-EPS Aïllament de poliestirè expandit.

-Ciment cola amb malla de fibra de vidre de reforç.

-Imprimació.

-Acabat amb arrebossat.

El sistema SATE es col·loca al centre d’Europa fa més de 30 anys i té totes les garanties tant de producte com de sistema.

Projectes de referència