93 788 08 12
AY.YKSSA@FO3G@

Origen de l’envà pluvial

Un sistema 100% català

L’envà pluvial és un sistema nascut a Catalunya fa més de trenta anys. En aquest temps ha passat a formar part de la cultura catalana essent un element diferenciador i característic del paisatge urbà català.

Origen de l’envà pluvial

CARACTERÍSTIQUES DEL SISTEMA

Principals característiques i components del sistema envà pluvial

Composició de l’envà pluvial

Composició de l’envà pluvial

-Revestiment exterior impermeable que ofereix dos acabats possibles: placa o arrebossat orgànic.

-Aïllament tèrmic i acústic que ofereix una àmplia varietat d’opcions: poliestirè expandit (EPS), poliestirè extruit (XPS), llana de roca i fibra de vidre. A part d’aquests aïllaments tradicionals en el nostre sistema es pot adaptar la pràcticament qualsevol aïllament.

-Cantoneres perimetrals de planxa prelacada en el color del revestiment exterior.

Principals avantatges

-Aïllament exterior continu que elimina els ponts tèrmics.

-Augment de l’aïllament acústic.

-Millora del rendiment energètic i el confort a l’interior de l’edifici.

-Eliminació de la condensació.

-Evita les filtracions.

-Fàcil manteniment.

-Alta resistència al foc i als insectes.

-Disminució de l’ús d’aigua en la instal·lació.

-Àmplia gamma de colors, acabats i textures.

Principals avantatges de l'envà pluvial

Fins a un 60% d’estalvi

Aïllant la seva paret mitgera

Instal·lant un envà pluvial a la paret mitgera del seu habitatge amb aïllant de 6cm pot aconseguir un nivell de transmitància considerat òptim per a una façana segons el CTE aconseguint una qualificació energètica de A/B. La paret amb el nostre sistema d’envà pluvial pot aconseguir un estalvi energètic d’entre el 40% i el 60% respecte a les parets tradicionals anteriors al 1980.

Estalvi energètic de l'envà pluvial
Els millors materials en envans pluvials amb 10 anys de garantia

Els millors materials

Tots els materials utilitzats per Envans pluvials SAATE disposen dels certificats de qualitat corresponents i una eficàcia contrastada al llarg dels anys. El nostre departament comercial estarà encantat de facilitar-li tota la documentació, mostres i detalls tècnics que necessiti sobre els diferents sistemes d’envà pluvial i sobre les característiques de cada material en concret.

EVITI LES CONDENSACIONS

Si té problemes de condensacions o filtracions al seu habitatge, l’envà
pluvial és la solució més eficaç i econòmica.

Impermeabilització contra les filtracions

Instal·lant un envà pluvial en la paret mitgera del seu edifici evitarà les filtracions gràcies a les propietats impermeabilitzants del revestiment final del sistema envà pluvial que triï, ja sigui amb acabat de placa o d’arrebossat orgànic.

Els envans pluvials proporcionen impermeabilització contra les filtracions
Els envans pluvials proporcionen un bon aïllant que evita les condensacions

Un bon aïllant evita les condensacions

Les condensacions desapareixeran gràcies a la col·locació de l’aïllant per l’exterior, l’aïllant és un component imprescindible de l’envà pluvial, nosaltres recomanem un gruix de l’aïllant de 6cm. Amb l’aïllant es redueix la diferència entre la temperatura de les parets interiors i l’ambient interior del seu habitatge, aquesta menor diferència de temperatura evita la formació de les indesitjables condensacions que generen un pitjor aire interior i incrementen el risc de contreure malalties.

PREOCUPACIÓ PEL SEU CONFORT

Aïllar tèrmicament les parets exteriors de la seva casa és essencial per
aconseguir un bon nivell de confort interior

VERSATILITAT EN EL DISSENY

Disposem d’una gran versatilitat en el disseny en els nostres envans pluvials
de placa llisa de fibrociment

Triï el color que més li agradi

En els envans pluvials amb acabat de placa llisa disposem d’una extensa carta de colors que li permet triar el color que desitgi o fins i tot fer acabats artístics.

AMPLIA GAMMA D'ACABATS

Els nostres sistemes d’envà pluvial li permeten escollir entre revestiments amb acabat llis i mini ona

Envà pluvial Acabat de placa mini ona

Acabat de placa mini ona

– Placa de fibrociment mini ona, en gris, blanc, crema i vermell teula.

– Placa de xapa prelacada mini ona, en gris, blanc, crema i vermell teula.

– Placa onduline, en crema i vermell teula.

Envà pluvial Acabat de placa grecada

Acabat de placa grecada

– Placa de xapa prelacada grecada, en colors gris, blanc, crema i vermell teula.

Envà pluvial Acabat de placa llisa

Acabat de placa llisa

– Placa de fibrociment llisa, en color a triar, pintura acrílica.

– Placa de xapa llisa prelacada, en colors gris, blanc, crema i vermell teula.

Envà pluvial Acabat continu llis

Acabat continu llis

Per aconseguir un acabat llis i continu pot escollir el nostre sistema d’arrebossat SATE d’última generació amb més de 800 colors a triar.