93 788 08 12
AY.YKSSA@FO3G@
L'amiant o asbest es el nom d'un grup de minerals metamòrfics fibrosos

Prohibit a la Unió Europea

des de 2.005

Les autoritats mèdiques van demostrar que els productes relacionats amb l’amiant provoquen càncer amb una elevada mortalitat des dels anys 1980.

A principis de la dècada de 2000 va començar a prohibir-se als països desenvolupats i el seu ús va quedar totalment prohibit en la Unió Europea des de 2005, encara que es continua utilitzant en alguns països en vies de desenvolupament.

L'amiant està prohibit en la Unió Europea des de 2005
L'amiant es una amenaça latent que pot donar lloc a diferents patologies greus

COM ACTUEM

Delimitació i senyalització

La zona de treball on existeix risc de contaminació, ha de ser fitada, senyalitzant-la per l’exterior per mitjà de cartells clars i visibles.

Delimitació i senyalització de la zona amb amiant
Utilització d'eines de baixa velocitat

Eines de baixa velocitat

La utilització de les eines de baixa velocitatdisminueixdràsticament laconcentració de les fibresque s’emeten pel que aquesta pràctica és recomanable sempre.

La utilització combinada d’eina manual i aportació d’aiguapotreduir les concentracions de fibresd’amiant per al mateix treball a nivells no detectables.

Neteja i recollida contínua

de residus durant els treballs

El material desprès o retirat serà introduït encontenidorso saques homolagdes al més aviat possible per reduir l’alliberament de fibres.

Neteja i recollida continua de residus durant els treballs
Verificació i transport de l'amiant

Verificació i transport

Es realitza mitjançant inspecció visual i mostreig de l’aire per a la mesura de l’índex de descontaminació.

Aquestes mesures tenen com a fi assegurar que no existeixen riscos després d’un treball de retirada d’amiant.

El transport, per part del gestor autoritzat, ha d’organitzar-se de conformitat amb la legislació de transport de mercaderies perilloses.

El tractament i eliminació dels residus i els criteris per a la seva admissió en abocadors seguiran la normativa mediambiental que sigui aplicable.