93 788 08 12
AY.YKSSA@FO3G@

ENVANS PLUVIALS

des de

€/m²

Tot inclòs

Placa ondulada

Aïllant de 2cm

Cantoneres de planxa

Muntatge

Bastida penjant

Els nostres sistemes d’aïllament tèrmic per l’exterior:

Envans Pluvials

Façanes Ventilades

Façanes SATE

Cobertes

ESTALVI ENERGÈTIC
60%

Amb els nostres sistemes d’aïllament tèrmic per l’exterior aconseguirà una

MILLORA ESTÈTICA

i

AUGMENTARÀ

EL VALOR

del seu habitatge

Instal·ladors d'envans pluvials
des de fa més de 20 anys


Envans Pluviales SAATE és l'empresa instal·ladora de referència a Catalunya d'envans pluvials.
Tenim més de dos decades d'experiència dedicades al disseny i la instal·lació de sistemes d'aïllamient tèrmic per l'exterior.
Entre els serveis que oferim, a banda dels envans pluvials, destaquen:
Secció enva pluvial

Façanes SATE

La solució definitiva per a la impermeabilització i l’aïllament de la façana del seu habitatge amb un acabat arrebossat continu amb més de 10 anys de vida útil i més de 800 colors a escollir. Tant en obra nova com en rehabilitació.

Secció façana ventilada

Façana ventilada

La façana ventilada és un sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior al que se li han afegit els avantatges de disposar una cambra d’aire ventilada intermèdia. Amb una àmplia gamma d’acabats de revestiment.

Secció doble coberta

Cobertes i taulades

Amb el nostre sistema de coberta de placa de fibrociment i teula té l’avantatge de la doble impermeabilització que garantitzen la coberta de placa i la coberta de teula que es col·loca com a acabat final.

Vídeo de presentació
dels Envans pluvials

Descobreixi els diferents tipus de revestiments que instal·lem.

LIMITEM LA DEMANDA ENERGÈTICA

Les pèrdues de calor són el principal problema que afecta a l’eficiència dels
sistemes de climatització dels habitatges

Per on es generen les pèrdues de calor?

En l’esquema es poden veure els percentatges de calor que es perden per les diferents parts que conformen el tancament d’un edifici.

La millora de l’aïllament de coberta i façana suposa actuar sobre el 50% de les pèrdues de calor totals de l’edifici.

Els nostres sistemes d’aïllament tèrmic per l’exterior solucionen aquestes pèrdues definitivament.

Gràfic perdua eficiencia energètica casa

SISTEMES SOSTENIBLES

Instal·lant els nostres sistemes d’aïllament tèrmic a les parets exteriors
de la seva casa està contribuint a la sostenibilitat del planeta i
augmentant el valor del seu habitatge

Sostenibilitat, per una construcció sostenible

Sostenibilitat, per una construcció sostenible

La sostenibilitat ha adquirit un caràcter essencial en l’arquitectura actual.

Nosaltres sabem que cal canviar la forma de construir per aconseguir un nivell sostenible, que cada projecte pugui mantenir-se per si mateix sense ajuda exterior ni minvament dels recursos naturals existents, hem d’assegurar-nos de cobrir les nostres necessitats del present preservant la possibilitat que les generacions futures satisfacin les seves.

Des d’aquesta perspectiva partim en la nostra idea de col·laborar en la millora dels projectes en els quals treballem proporcionant solucions a les instal·lacions de tancaments i sistemes energètics que ajudin a aconseguir el desenvolupament sostenible.Amb el desenvolupament sostenible aconseguim un triple objectiu: preservació dels recursos naturals, eficiència energètica i estalvi energètic.

Millora la certificació energètica i augment del valor del seu habitatge

Millora la certificació energètica i augment del valor del seu habitatge

És una exigència derivada de la Directiva 2002/91/CE. Referent a Certificació Energètica, aquesta Directiva es trasllada parcialment a l’ordenament jurídic espanyol a través del Reial decret 47/2007. A partir d’aquest moment (31 d’octubre de 2007), els projectes d’edificis que sol·licitin llicència d’obres hauran de complir la normativa establerta en aquest RD.

En aquest certificat, i mitjançant una etiqueta d’eficiència energètica, s’assignarà a cada edifici una Classe Energètica d’eficiència, que variarà des de la classe A, pels energèticament més eficients, a la classe G, pels menys eficients.

Adequació a la normativa europea en sistemes d'aïllament

Adequació a la normativa europea

Els sistemes d’aïllament tèrmic per l’exterior que instal·lem compleixen les més estrictes normatives europees tant en termes d’eficiència energètica com d’adequació als diferents codis tècnics de la construcció.

Legislació Europea

Les reformes empreses per la Unió Europea durant els últims anys han modificat l’entorn legal en el qual s’inscriuen les normatives que regulen el sector de la construcció d’edificis residencials: orientant totes les polítiques a la reducció del consum d’energia per part del sector residencial.

Aquesta política persegueix la reducció de les emissions de CO2 procedents del sector de l’habitatge i dels serveis, que suposa més d’un 40% del consum final d’energia en la Unió Europea.

INSTAL·LADOR HOMOLOGAT DE

Euronit
Frontek
Keraben
Knaufinsulation
Rockwool
Weber Saint-Gobain